DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

December 22, 2019   |   by admin

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Mojar Kagagor
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 3 January 2016
Pages: 474
PDF File Size: 17.25 Mb
ePub File Size: 5.35 Mb
ISBN: 707-7-45222-112-9
Downloads: 23519
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinomi

Zahtjevi se mogu postavljati na povrat imovine ili umjesto povrata za pravicnu naknadu. Svaki od entiteta moze izdavati putovnice Bosne i Hercegovine svojim drzavljanima onako kako to utvrdi Parlamentarna skupstina.

NATO da ce se SRJ, kako bi omogucila ispunjenje misije medjunarodnih vojnih provedbenih snaga IFOR o kojima govori Aneks 1-A, striktno psorazum od upucivanja ili drzanja na drugi nacin, ma kakvih oruzanih snaga ili drugih osoba s vojnim mogucnostima u BiH.

Oni u skladu s Aneksom 7 Opceg okvirnom sporazumu imaju pravo na povrat imovine koje djetonski bili liseni tijekom neprijateljstava od U ime Savezne Republike Jugoslavije htio bih Vas uvjeriti da ce Savezna Republika Jugoslavija poduzeti sve potrebne korake, sukladne suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti i politickoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako bi osigurala puno postovanje obveza Republike Srpske prema NATO-u, ukljucujuci osobito pristup i status snaga, kako je izlozeno u gore navedenim Sporazumima.

Prava izbjeglica i prognanika l Sve izbjeglice i prognanici imaju pravo slobodno se vratiti u svojedomove. Republika Hrvatska podupire oba ova sporazuma. Imenovane osobe moraju poznavati specificne gospodarske, politicke i pravne znacajke Bosne i Hercegovine te moraju biti osobe priznatog visokog morala.

Clanovi Vijeca bit ce imenovani za razdoblje od pet godina i mogu sporazuj ponovno birani.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Aneksa 1-A; e obavijesti o raspustanju postrojbi za posebne operacije i naoruzanih civilnih skupina; f obavijesti o odredjenim planiranim vojnim aktivnostima, ukljucujuci medjunarodnu vojnu pomoc i programe obuke; g identifikaciju i pracenje kapaciteta za proizvodnju naoruzanja; h trenutnu razmjenu podataka o posjedovanju pet kategorija oruzja prema definiciji iz Sporazuma o konvencionalnim oruzanim snagama u uropi u daljnjem tekstu “CFE”uz dodatni sporazum da ce se topnistvom smatrati oruzja kalibra 75 mm i vise; i i trenutnu uspostavu vojnih misija za vezu izmedju zapovjednika oruzanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; Clanak 3.

  ABMAXX PRO ANLEITUNG PDF

Treci arbitar odabire se sporazumom izmedju osoba, imenovanih od Stranka, u roku od 30 dana od tada.

Veci broj medjunarodnih organizacija i agencija bit ce pozvan kako bi pomogao tom procesu. Niti jedan od entiteta nece drugome entitetu prijetiti silom ili upotrijebiti silu protiv njega, te oruzane snage jednog entiteta ni pod kakvim okolnostima nece ulaziti ili se zadrzavati na podrucju drugog entiteta bez suglasnosti vlade ovoga potonjeg te Predsjednistva Bosne i Hercegovine.

Razgranicenje i oznacavanje 1 Crta na karti u mjerilu 1: Ovaj Ustav moze se izmijeniti i dopuniti odlukom Parlamentarne skupstine donesenom najmanje dvotrecinskom vecinom nazocnih u Zastupnickom domu koji pristupe glasovanju. Your consent to our cookies if you continue to use this website. Osnivanje Komisije Stranke ovime osnivaju neovisnu Komisiju za prognanike i izbjeglice Komisiju. Ombudsman ce biti odgovoran za izbor vlastitog osoblja.

Vozila, plovila i letjelice upotrebljene u potpori Operacije nece podlijegati zahtjevima u pogledu dozvola ili registracije, niti komercijalnom osiguranju. Komisija ce imati sjediste u Sarajevu i moze imati, prema potrebi, urede na drugim lokacijama. Bosnjaka, Hrvata ili pak Srba.

NATO-u ce biti dopusteno da vodi vlastite interne postanske i telekomunikacijske sluzbe, ukljucujuci dejtonksi za radio i TV emitiranje. Konvencija o smanjenju broja slucajeva osoba bez drzavljanstva, Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju zlocina genocida, NATO moze zaposliti lokalno osoblje koje ce i dalje podlijegati lokalnim zakonima i propisima.

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

Izvrsni sluzbenik mora postivati naredbe Ombudsmana i predsjednika Vijeca u stvarima koje se ticu njihovog administrativnog i profesionalnog osoblja. Cestovne barikade, kontrolne sporazuum ili druga ometanja slobode kretanja IFOR-a predstavljat ce krsenje ovog Aneksa i stranka koja ga prekrsi izlozit ce dektonski vojnoj akciji IFORa, drjtonski primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja ovog Aneksa.

  HP CP6015N PDF

Osobljem rukovodi izvrsni duznosnik kojeg imenuje komisija. Ovlasti 1 Ombudsman ce imati pristup i moze pregledati sve sluzbene isprave, ukljucujuci i povjerljive tj. Medjutim, zapovjednik IFOR-a moze podesiti tu zonu razdvajanja bilo tako da suzi Zonu razdvajanja kako bi uzeo u obzir urbano podrucje Sarajeva bilo tako da prosiri Zonu razdvajanja do dva 2 kilometra sa svake strane Dogovorene crte prekida vatre kako bi uzeo u obzir otvoreniji teren.

Pisma jednakog sadrzaja ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Ako se odnosna izjava potvrdi s dvije trecine glasova navedenih poslanika u roku od deset dana nakon njezina proslijedjenja, osporena odluka Predsjednistva ne stupa na snagu.

Bosna i Hercegovina moze izdati putovnice drzavljanima kojima nisu izdane putovnice od strane nekog od entiteta.

Zenevske konvencije Dejtosnki o zastiti zrtava rata, Opce odredbe 1 Osoba koja izdrzava kaznu po presudi Medjunarodnog suda za bivsu Jugoslaviju, te osoba protiv koje je taj sud podigao optuznicu a ona se nije pokorila nalogu da izadje preda Sud, ne moze se kandidirati niti biti imenovana ili birana ili na koji drugi nacin postavljena na bilo koju javnu duznost na podrucju Bosne i Hercegovine.

Svaka osoba s pravom glasa i takvim kvalifikacijama moze biti sudac Ustavnog suda. teist

Dejtonski mirovni sporazum

To ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, vjezbe i operacije. Vojno sporauzm NATO-a ce u svim okolnostima te u svako doba podlijegati iskljucivoj jurisdikciji svojih odgovarajucih drzava u odnosu na svaki krivicni ili disciplinski prekrsaj sto ga eventualno pocini u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Preostala tri clana odabire predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konzultacija s Predsjednistvom.

Sef misije OESS djeluje kao predsjedatelj komisije.